Finska Mästerskapen i Älgskidskytte 2010-03-13

Bilderna är klickbara