Bli medlem

Lättaste sättet att bli medlem är att betala in 100 kr på bankgiro 243-5287.
Det går också bra att swisha till 1232084820.
50 kr för medlem upp t.o.m. 20 år, och familjemedlemsskap 200 kr.
Ange namn, personnummer, e-post och telefonnummer.
Viktigt att ange alla skjutande familjemedlemmar med namn och personnummer.
- Detta då vi ska redovisa statistik till Riksidrottsförbundet.
Alla uppgifter du lämnar kommer att registreras i medlemsregistret
och kommer enbart att användas för föreningens verksamhet.
Om du förutom att nyttja skjutbanan i Bodstrand också vill bedriva tävlingsverksamhet
tillkommer avgifter som är beroende av vilken gren du vill tävla i.
För närvarande är vi medlemmar i Svenska skyttesportförbundet,
Svenska Jägarförbundet och Svenska bänkskytteförbundet.