Nyheter - regler - klasser

För att få Älgskidskytte till att i första hand bli en stor Nordisk sport försöker vi att få reglerna så lika som möjligt med Finlands ursprungliga regler, som utarbetats under mer än 40 år. Vi hoppas även att bl.a. Tyskland och kanadaska börja intressera sig för denna idrottens ursport. Med grund i ödemarkernas älgränning.

Med det nya tävlingsområdet – Stadion Bodstrand, har vi möjlighet att ha tävlingar med identiska regler som i Finland. Allt bygger på att vi ska få samnordiskt regelverk för denna stora sportgren.
Undantaget är att vi har vissa nyskapande klassindelningar och regler för att få de yngsta och nybörjare att intressera sig för sporten. Variant på dessa regler finns även i Finland på klubbnivå.
Klassindelning - Distans & Sprint
Klass
 
Längd
Vinter
Längd
Sprint
Längd
Sommar
Position
Kaliber/
vapenklass
Kommentar
H/D 10-12 2,7 km 2,7 km 2,7 km Stående m 3-bensstöd Valfri kal. klass 1,2,3,4 Vapnet vid skjutstationen
H/D 13-14 3,7 km 2,7 km 3,7 km Stående m 3-bensstöd Valfri kal. klass 1,2,3,4 Vapnet vid skjutstationen
H/D 15-16 7,1 km 3,7 km 3,7 km Stående Valfri kal. Klass 1,2,3,4 Vapnet vid skjutstationen
H/D 17-20 7,1 km 3,7 km 3,7 km Stående Valfri kal. Klass 1,2,3,4 Åker med vapnet
H 21 7,1 km 3,7 km 3,7 km Stående Kal. 6,5mm och grövre Åker med vapnet
D 21 7,1 km 3,7 km 3,7 km Stående Kal. 6,5mm och grövre Åker med vapnet
Herrar 50 7,1 km 3,7 km 3,7 km Stående Kal. 6,5mm och grövre Åker med vapnet
Damer 50 7,1 km 3,7 km 3,7 km Stående Kal. 6,5mm och grövre Åker med vapnet
Herrar 60 7,1 km 3,7 km 3,7 km Stående Kal. 6,5mm och grövre Åker med vapnet
Herrar 70 7,1 km 3,7 km 3,7 km Stående Kal. 6,5mm och grövre Åker med vapnet
Öppen Kort 3,7 km 2,7 km 2,7 km Stående Valfri kal. Klass 1,2,3,4 Vapnet får vara vid skjutstationen
Öppen Lång
(vinter)
7,1 km 3,7 km - Stående Valfri kal. Klass 1,2,3,4 Vapnet får vara vid skjutstationen
Stafett
Laget ska bestå av: 1:a sträckan En H21, 2:a sträckan en yngre än 21 år, 3:e sträckan en kvinna, 4:e sträckan en H50 eller äldre. Sträckan är 3,7 km. För de som inte anmäler egna lag, erbjuder utsedd tävlingskommité att mixa ihop lag från olika klubbar, län och nationer, för att stärka det idrottsliga utbytet och öka gemenskapen inom nordens älgskidskytte.
Regler
 • Klassiska längdåkningsskidor för spår. Skating är ej tillåtet.
 • Klass HD 10-12, HD 13-14 och HD 15-16 förvaras vapnet i anslutning till skjutvallen.
  Öppen klass får förvara vapnet vid skjutvallen.
  Alla övriga klasser medför vapnet under skidåkningen.
  All övrig utrustning måste föras med under skidåkning för de som åker med vapen.
  Inget får lämnas på skjutvallen utom möjligtvis tomhylsor, efter avslutad skjutning.
 • Sommartid förvarar alla klasser vapnen i anslutning till skjutvallen
  Endast hörselskydd och ammunition får lämnas med vapnet.
  Allt annat som klädesplagg skjuthandske m.m. måste föras med under löpningen.
 • Som skjutstöd får 10-12, 13-14 använda trebensstöd, med \"sidoöron\",
  så ej vapnet kan ramla av stödet vid omladdning.
  Förälder, klubbansvarig eller tävlingsfunktionär ger vapen och stöd till tävlande i de två yngsta klasserna.
  Dessa tar även hand om vapnet direkt efter utfört skjutmoment.
  Vapnet skall bäras fram och från skjutvallen med pipan pekande rakt upp,
  låset öppet och fyllt magasin får ej vara fastsatt i vapnet.
 • Det som menas med 6,5 mm kaliber eller grövre gäller även 6,5x39, 7x45 (7mm. TCU), .30x39, och 6,5x47 Lapua.
  Eftersom dessa kalibrar både är tillåtna på Nordiska mästerskapen i löpande älg och vid älgskidskytte.
  Dessa kortare hylsor ger nog anslagsenergi på hundra meter med älgkula och vihtavuoris kraftiga 500 nitro-högenergikrut
  för att komma upp över energivilkoren för storviltsjakt.
  Detta är för tävlingsverksamhet, naturligtvis gäller Naturvårdsverkets klassificering för klass 1 fortfarande för älgjakt, med .260 Rem. och 6,5x55 som minsta tillåtna. Vanligast i Sverige för älgskidskytte är 6,5x55, .308 och 30-06.
  Vanligast i Finland är dominerande .308, några väljer 30x39 och 6,5x55.
  Eftersom finländska konkurrenter kan komma hit och skjuta med dessa tillåtna kalibrar och vi får skjuta med dom på deras tävlingar,
  är det logiskt att vi också får skjuta med dessa kalibrar på våra egna tävlingar.
 • För att det ska råda lika villkor för alla både under löpning och avståndsbedömning,
  är tävlingsspåret sommar som vinter avlyst tävlingsdagen. Alltså - ingen provlöpning före, eller medföljare under tävling.
  Undantaget skidtestning och uppvärmning i backen som går ner mot målet.
 • Skjutavstånd 100m, vapnen ska vara inskjutna innan tävlingsdagen. Halvautomat och rekyldämpare ej tillåtna.
  Dessa stör skyttar bredvid. Ljuddämpare är tillåtna och uppmuntras, eftersom dessa är positiva för bullermiljön och medtävande.
  Hörselskydd är dock ett villkor för tävlande och övriga i anslutning till skjutvallen.
  Sommartid är det bra att lämna hörselskydden 50m från skjutplatsen så att man har dom på innan man kommer fram.
 • Vapnet måste alltid föras med pipan uppåt och slutstycket utdraget vid förflyttning på skjutbanan.
  Vid skidåkning får dock slutstycket vara stängt. Inget fyllt magasin får finnas i vapnet.
 • Alla deltagare i tävling måste vara medlemmar i någon av våra två jägarorganisationer, detta p.g.a. försäkringarna.
  Medlemskap ska kunna uppvisas vi kontroll. Samma gäller vid tävling och träning i våra nordiska grannländer.
 • Starten sker med 1 min intervall individuellt och klassvis.
 • Tävlandes ålder är det deltagaren fyller under tävlings-/ kalenderåret.
Poängberäkning Distans
 • Skidpoäng: Bästa skidtid i varje klass erhåller 300 poäng.
  Övriga får minus 6 poäng för varje minut längre tid än klassegraren i skidåkningen.
  I skidåkningstiden räknas även tid för avståndsbedömning och skytte.
 • Avståndsbedömning: Helt korrekt avståndsbedömning ger 300 poäng.
  För varje meter fel från det riktiga avståndet dras två poäng .
 • Skjutpoäng: Skjutresultatet multipliceras med 6. Detta kan teoretiskt ge 600 poäng.
 • Totalpoäng: Maximalt 1200 poäng. Svårt. Mycket svårt.
Poängberäkning Sprint
 • Total skidtid, med tillägg för avstånd och skytte
Avståndsbedömning
 • 0-5 m fel - inget tillägg
 • >6-10 m fel - 30 sek tillägg
 • 11-15 m fel - 60 sek tillägg
 • 16-20 m fel - 90 sek tillägg
 • 21-25 m fel - 120 sek tillägg
 • 26 m fel och mer - 150 sek tillägg
Skytte
 • 60 sek tillägg/bom - (5 skott)